Avonturen van de Tweeling Bergen

Dit verhaal is onderdeel van de tumor-expeditie die in het gehele land op gang kwam, nadat tijdens een rondleiding door de hoofdstad Brains een zeldzame tumorplant werd ontdekt. Die zeldzame plant werd eigenlijk alleen gezien bij een aanlegfout van landen, die zou betekenen dat er meerdere tumorplanten in mijn land konden opduiken. Dus werd er een expeditieteam opgetuigd, waar ik als Nationaal Verhalenverteller onderdeel van ben. We gingen ook op bezoek bij de Tweeling Bergen. Dat werd een heel avontuur!

Eerste verkenning

De Tweeling Bergen zijn geen alledaagse bergen. Ze zijn soepel en deinen een beetje mee op de wind. Een wandeling over deze bergen is voor de echte avonturiers!

We arriveerden met een aantal specialisten in een speciale bus met apparatuur. Ze hebben eerst een ronde over de Bergen gelopen om te zien of ze tumorplanten konden ontdekken. Het was redelijk windstil die dag, dus dat ging goed. Onderaan de Bergen zagen ze in de omgeving een aantal kleine uitstulpingen van de aarde. Deze worden vaker gezien en zijn niet problematisch. Op de Bergen zelf hebben ze geen bijzonderheden kunnen ontdekken. Bij Tweeling Bergen kunnen er echter ook tumor-wortels diep in de bergen zelf zijn. Daar hadden de specialisten hun speciale apparatuur voor meegenomen.

Ze haalden twee grote platen uit de bus. Als ze deze platen aan weerszijden van de eerste Berg er tegenaan drukken, sturen de platen golven naar elkaar en vangen ze beelden op van wat zich ertussen bevindt. De platen moeten precies goed gepositioneerd worden om met elkaar te kunnen communiceren. Er werd een tijdje ‘naar links, naar voren, nee, toch een stapje naar achteren, oh nu naar rechts’ over en weer geroepen. Uiteindelijk meenden ze op de goede plaats te staan om zoveel mogelijk beelden van de Berg op te kunnen vangen. Met een druk op de knop drukt de plaat zich stevig in de aarde van de Berg. De beplanting wordt even helemaal plat gedrukt. Het is pijnlijk voor de planten, maar duurt een paar seconden. Meestal veren de planten weer terug. Soms raken ze erdoor beschadigd en kost het langer voor een Tweeling Berg om er weer van te herstellen.

Dit samenspel herhaalde zich een aantal keren, totdat beide Bergen helemaal in beeld gebracht waren. Er waren geen beschadigingen zichtbaar na het onderzoek. Wel werd de lucht ijl, was het moeilijker ademhalen en leken de Tweeling Bergen even oncomfortabel te zijn. De specialisten trokken zich terug in de bus om de afbeeldingen te bekijken. Via een videobelverbinding zouden ze de foto’s met een andere specialist bespreken. Deze kon aangeven of er bijzonderheden zijn op de foto’s. Mij lieten ze achter onderaan de Bergen op een bankje. Het duurde wel twintig minuten. Wat was er aan de hand? Hadden ze iets gezien? Uiteindelijk kwamen ze terug met de boodschap dat er geen bijzonderheden waren. De Tweeling Bergen in mijn land waren vrij van tumorverschijnselen!

En waarom het lang duurde? De specialist die ze zouden bellen was in gesprek. Toen waren ze maar even koffie gaan drinken. Sjah, als nationale verhalenverteller mag ik verslag voor jullie doen van de expeditie, maar zal ik nooit echt onderdeel zijn van het team van specialisten. Gelukkig in ieder geval goed nieuws!

De terugkeer

Een half jaar later keerde het expeditieteam terug naar de Tweeling Bergen om te onderzoeken of deze nog steeds vrij was van zeldzame tumorplanten en –wortels. Dit keer hadden ze niet de dubbele platen meegenomen, maar de drones waarmee ook de hoofdstad Brains en de stadjes Speeksel en Klier al enkele keren in beeld waren gebracht. Zij kunnen tot in het diepst van de Bergen in beeld brengen wat er van binnen gebeurt.

Zoals je weet, de Tweeling Bergen zijn soepele bergen die wat bewegen kunnen. Om het onderzoek goed te laten verlopen kwam er een stellage om de Bergen met twee grote gaten. Iedere Berg werd aan de top met een touw omhoog getild, waardoor ze vrij en stil hingen binnen de stellage. De drones werden op 1 lijn gebracht, waarmee ze de Bergen konden gaan scannen. Ze vormden samen een groot magnetisch veld en maakten best veel kabaal.

Al vind je bovenop de Bergen geen rivieren, aan de binnenkant is een heel wegennet te vinden van banen vocht die de Bergen van voeding voorzien. In het belangrijkste knooppunt van de rivieren werd een contrasterende vloeistof gegoten, wat heel het land door ging, zoals ook de Bergen. Daarmee konden ze extra goed zien wat er van binnen allemaal gebeurde.

Toen de drones klaar waren, begon het wachten. De medewerkers van het onderzoeksteam hadden een hoop foto’s gemaakt, die later door een specialist beoordeeld zouden worden. Ruim een week later kregen we te horen dat er een verdacht plekje was gezien in de Oostelijke Berg. We moesten verder gaan onderzoeken.

De volgende stap was een speciale onderzoeksdrone die dicht boven de grond zweeft en weer op een andere manier onder de grond kan kijken. Het verdachte plekje was gezien een stukje onder de top. Na een eerste verkenning wilde de specialist toch zeker zijn en een stukje uit het plekje halen. Er werd een soort boor op de grond gezet, die met grote snelheid naar binnen schoot en een hapje meeneem op zijn weg terug naar boven. Het deed even pijn, maar was gelukkig in een oogwenk gebeurd.

Opnieuw begon een periode van wachten. Daarna bleek dat het een wortel was die nog ingekapseld was, maar eruit zag als een waar een problematische tumorplant uit kon gaan groeien. Als we niets deden, zou binnen een jaar de Berg en zelfs het gehele land in serieus gevaar kunnen komen. We schrokken ons lam! Er moest een nieuwe specialist bij gehaald worden. Deze bleek een dag later al beschikbaar.

De voorbereiding van het uitroeien

Daar zaten we dan, bij de nieuwe specialist. Er was in een maand tijd veel gebeurd. De specialist die nu voor onze neus zat, was er eentje die vaak ingeschakeld wordt om wortels en planten rigoureus te verwijderen, met een deel van de Berg erbij! Ze stelde ons aanvankelijk gerust. Het zou waarschijnlijk niet heel snel gaan. Echter, door de aanlegfout van ons land was er wel een groter risico dat er meer aan de hand was dan een ingekapselde wortel. Ze wilde graag de top van de Berg open snijden om een stuk met die plekje eruit te halen. Omdat van de aanlegfout van ons land bekend is dat er een groot risico is op nieuwe afwijkingen in de Bergen, mochten we er ook voor kiezen de gehele Berg te laten verwijderen!

Wat zijn de Tweeling Bergen als je er eentje weghaalt? Ze konden wel een kunstmatige nieuwe terugplaatsen. Toch is dat hele karakteristieke van ons land dan niet meer. We waren allemaal compleet in shock en konden het niet voor ons zien. Het was een kleine plek, die redelijk aan het oppervlakte zat. Op enig moment moeten we de Bergen misschien kwijt raken, maar mogen we nog even aan het idee wennen? We besloten te gaan voor de kleinere verwijdering. Als dat niet genoeg zou blijken, dan moest mogelijk later alsnog de volledige Berg verwijderd worden.

De uitroei-expeditie werd zorgvuldig gepland. Allereerst zou er een jodium zaadje in de wortel geplaatst worden. Met dit zaadje konden ze straks zo precies mogelijk bepalen welk deel van de Berg eruit gesneden moest worden. Je zou het misschien niet denken, maar ook Bergen kunnen pijn voelen. En wij als inwoners zijn verbonden met ieder onderdeel in ons land. Dus, werd er eerst met een grote spuit een verdoving in de grond gestoken. Daarna maakte een grote spade een kleine opening, waarlangs het zaadje in de grond gebracht zou worden. Al ben ik jullie Nationale Verhalenverteller, ik ben niet altijd dapper en heb niet gezien hoe het precies gebeurde. De verdoving was pijnlijker dan het plaatsen zelf.

Daarna wilden de specialisten weer foto’s maken met die twee grote platen. Om te kijken of het zaadje goed op de juiste plek zat. Na het gepor dat de oostelijke Berg reeds te verduren had gehad, viel het stevig duwen van die platen op de grond veel meer tegen dan de eerste keer een half jaar eerder. Er kwam ook een punt dat er een pijnlijke schreeuw te horen was in de ijle wind door de Bergen. De medewerkers zorgden ervoor zo snel mogelijk het maken van de foto’s af te ronden. Daarna mochten we daarvan bijkomen en was het opnieuw wachten. Nu op de dag van de uitroei-expeditie zelf.

De uitroei-expeditie

We gingen op de dag van het uitroeien al vroeg op stap. De specialisten bereidden zich voor en ik, uw verhalenverteller, zou één nacht bij hen blijven overnachten. Ik had mijn koffertje gepakt en ging gespannen op weg. Aangezien alles in ons land verbonden is, bereidde het gehele land zich voor op een periode van pijn, ongemak en herstel.

De top van de Tweeling Bergen bestaat uit een cirkel met in het midden een markante uitstulping. Hier gingen ze het uitroeien starten. Ter voorbereiding trok de specialist die ging snijden een halve cirkel in de grond, precies rondom de cirkel van de top. Ze zouden door de eerste lagen van de grond heen snijden, zodat ze de top konden open klappen en de Berg daaronder in beeld kwam.

De ruimte rondom de Bergen werd klaar gemaakt met allerlei apparaten. De verschillende specialisten die het werk zouden doen, waren in speciale pakken gekleed om hygiënisch te werk te kunnen gaan. Iedereen in het gehele land werd gevraagd te stoppen waar ze mee bezig waren en te gaan rusten. Aangezien we allemaal kunnen voelen wat er met de Berg zou gebeuren, zouden alle inwoners in slaap gebracht worden. Omdat de hoofdstad Brains dan niet al zijn controlefuncties meer kon uitvoeren, waren daar ook specialisten aanwezig, die deze controle tijdelijk zouden overnemen. Zij zouden ervoor zorgen dat het land veilig bleef tijdens onze slaap en tijdens het uitroeien van die ingekapselde wortel in onze oostelijke Berg. Er stond iemand klaar bij het hoofd knooppunt van de rivieren om de speciale vloeistof toe te voegen waarvan we zouden gaan slapen.

De hoofd specialist bij de Bergen liet mij eerst nog horen hoe haar apparaatje door het eerder geplaatste zaadje ging trillen als ze in de buurt kwam bij waar dat ze moesten gaan zijn. Wanneer ze het deel met de wortel eruit gehaald hadden, zouden ze hier foto’s van maken om met behulp van het zaadje te controleren of ze de wortel volledig te pakken hadden. Later zou dit dan nog beter bekeken worden, of de randen helemaal vrij waren.

Nu was het tijd. De vloeistof werd in het knooppunt gegoten en een seconde later kreeg ik niet meer mee wat er gebeurde bij de Tweeling Bergen. Wat daar precies heeft plaatsgevonden, is voor de specialisten een weet en zal voor ons altijd een vraag blijven. Ik werd weer wakker toen ze klaar waren. Het eerste wat me opviel was dat de top van de oostelijke Berg in brand leek te staan! Hee hallo, letten jullie wel op? Gaat het goed met de Berg? Er was gelukkig niet werkelijk vuur. Het voelde zo na alle uitroeiacties. Er werd extra vloeistof in het Knooppunt gegoten om de pijn te verminderen. Daar werden we alleen wel flink duizelig en misselijk van. Ik bleef maar liggen om bij te komen van alles. Het enige wat ik kon denken was, doe ons dit niet over een paar maanden nog een keer aan! Laat deze actie alsjeblieft genoeg geweest zijn!

Het herstel

De Tweeling Bergen zijn soepele bergen vertelde ik eerder. Wel, het gehele land merkt het als zij hun beweeglijkheid kwijt raken. Iedereen moest nog herstellen van de pijn en van de speciale vloeistof die ons in slaap had gebracht. De oostelijke Berg werd in de loop der dagen blauw tot zwart wat via allerlei kleuren weer terug keerde naar haar oorspronkelijke kleur. Dat gehele wegennet aan banen die vocht door de Berg verspreiden, bleek naderhand niet goed meer te functioneren. Daar zijn we nu, een jaar later, nog steeds van aan het herstellen. Maar, twee weken na de uitroeiactie kregen we het heugelijke nieuws dat de randen van het verwijderde gebied schoon waren en de Tweeling Bergen voorlopig met rust gelaten zouden worden!

Een half jaar later werd er nog gekeken met de grote rij aan drones. Er waren geen nieuwe afwijkingen! Binnenkort keren ze weer terug met de dubbele platen om de binnenkant van de Bergen weer te bekijken. We koesteren onze Bergen en houden ze goed in de gaten. En, we duimen dat ze voorlopig nog niet vervangen hoeven te gaan worden voor kunstmatige exemplaren. Het gehele land wil graag even bijkomen van de expeditie tot dusver en genieten van elkaar.