Begeleider zorg en sport

19148613_sOver de afgelopen jaren heb ik ook brede ervaring opgedaan in de praktijk. Ik heb gewerkt als begeleider in de gehandicaptenzorg. Doordat ik als invalkracht werkte, heb ik zeer diverse ervaring opgedaan, zowel in woonzorg als dagbesteding, zowel met kinderen, volwassenen als ouderen. De cliënten hadden een licht tot zwaar verstandelijke beperking en soms lichte tot ernstige lichamelijke problemen. Ik heb enkele jaren zelf sportles gegeven aan ouderen. En ik heb groepen met verstandelijk gehandicapte deelnemers ondersteund bij sportactiviteiten binnen Stichting BAS.

Werkzaamheden:

  • Mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning geven en aansturen tijdens dagelijkse activiteiten.
  • Mensen met daarnaast een lichamelijke beperking verzorgen, aan- en uitkleden en eten & drinken geven.
  • Mensen met lichte tot ernstig meervoudige beperkingen een dagprogramma aanbieden met activiteiten die hen helpen ontplooien.
  • Maaltijden verzorgen en huishoudelijke taken.
  • Sportles geven afgestemd op de mogelijkheden en ontwikkelingsdoelen van ouderen.
  • Sportlessen ondersteunen voor mensen met een verstandelijke beperking door hen individueel extra aandacht en uitleg te geven.