Beleidsadvisering

Gedurende mijn jaren bij Stichting Bredase Aangepaste Sporten heb ik de organisatie op meerdere manieren helpen professionaliseren en ontwikkelingen gevolgd die het beleid van de organisatie konden versterken. Leuk om te zien hoe een organisatie het best kan functioneren, om mede de visie te bepalen en duidelijke plannen en protocollen te schrijven.

Taken en prestaties:

  • Handboeken van de sportgroepen herschreven, geactualiseerd en gestructureerd.
  • Beleidsplan voor de stichting geschreven, met geactualiseerde organisatiedoelen en een toekomstvisie.
  • Protocol herschreven en uitgebreid voor het omgaan met misbruik en pesten.
  • Stagebeleid uitwerken en informatiemap voor nieuwe stagiaires.
  • Vrijwilligersbeleid onderzoeken
  • Vrijwilligerstevredenheidsenquête ontwikkelen en de resultaten uitwerken
  • Mogelijkheid van gratis VOG adviseren
  • Nieuwe ontwikkelingen volgen om stichting te kunnen adviseren