Van prestatie naar participatie

Durven, kunnen en mogen we die omslag ook echt maken? De focus in beleid – en in de maatschappij – blijft vaak vooral liggen op werken, geld verdienen en meedraaien zonder uitkering. De afgelopen tijd was er aandacht in de media voor het parttime ondernemen vanuit de...

“Luiheid” in de bijstand onder de loep

Op Facebook scrolde ik voorbij een artikel over afnemende werkloosheid. Die cijfers vind ik altijd bijzonder. De werkloosheid is vaak maar nauwelijks hoger dan het aantal mensen met een WW-uitkering. Dan vraag ik me af, en de mensen in de bijstand? Werklozen zijn...

Houd ‘goed volk’ de norm

Beste meneer Dijkhoff, U gaat prat op uw normen en waarden en dat ‘goed volk altijd welkom is’. Dat u hen wilt ondersteunen maar niet ‘het slechte volk’, de mensen die niet willen werken. U draait echter de norm om en maakt van de slechte kant de standaard. In plaats...

In de prullenbak met ‘de hand ophouden’

Meerdere mensen raken tegenwoordig meer doordrongen van het feit dat mensen met een uitkering hier lang niet altijd voor kiezen en dat er genoeg welwillende mensen zijn. Het beeld van uitkeringstrekkers en bankhangers is echter nog steeds duidelijk aanwezig in de...

Brief aan informateur

Deze brief stop ik in de brievenbus op weg naar het formatieteam. Verschillende mensen hebben op internet al aandacht gevraagd, maar een brief komt veel gerichter aan. Mocht je zelf ook in de pen willen klimmen, verstuur het p/a naar Tweede Kamer, Postbus 20018, 2500...