Campagne #ikbennietdeuitzondering

Nadat ik jaren gewerkt had, kwam ik met een ongebruikelijk CV en een lage belastbaarheid in de bijstand terecht. Hoe er gesproken wordt over mensen in de bijstand valt je extra op wanneer je zelf ineens tot die groep behoort. Ik kreeg te maken met negatieve vooroordelen die mij raakten. Ik leerde er afstand van nemen, maar het liet me nooit helemaal los. Hoe kunnen we denken dat deze negatieve benadering de beste manier is om mensen te stimuleren?

Zelf ben ik behoorlijk gedreven en actief. Ik onderneem inmiddels parttime met behoud van uitkering. Dit geeft mij de vrijheid om mijn dagritme aan te passen aan mijn belastbaarheid, maar ook bij te kunnen dragen aan de samenleving en zelf geld te verdienen. Mijn omgeving leek te denken dat ik daarin de uitzondering ben. Dat het gros van de mensen in de bijstand echt niet zo actief is als ik. Ze denken dat de meeste mensen in de bijstand inderdaad geen zin hebben om te werken en het allemaal wel best vinden. Hoe komen we toch aan dat beeld dat bijstand een feestje is? Veel mensen schamen zich juist voor de bijstand!

Wanneer mensen mijn verhaal horen, reageert eigenlijk niemand negatief. Het opent positief hun ogen: “goh! Zo kan het dus ook”. Ik ben er van overtuigd dat er veel meer verhalen zijn zoals die van mij! Uit die gedachte is een campagne voortgekomen. Ik ben niet de uitzondering! Hoe mooi zou het zijn als we het stigma en taboe rondom bijstand kunnen doorbreken met meer van deze verhalen? We hebben wellicht geen cijfers van de grootte van de groep mensen die zich, met behoud van uitkering, actief inzetten voor de samenleving. Maar we kunnen wel met elkaar opstaan en laten zien dat er ook een andere kant aan dat verhaal is.

Doe jij mee? Vertel en deel ook jouw verhaal!

Op dinsdag 15 februari lanceerde City Deal Impact Ondernemen de campagne #ikbennietdeuitzondering op de conferentie ‘Het kan wel!’ van de Omslag. Er zijn veel negatieve vooroordelen over mensen met een uitkering of arbeidsbeperking. Via korte filmpjes met verhalen van ervaringsdeskundigen laten we een andere kant dan de vooroordelen zien. Verhalen die laten zien waar en hoe mensen met een uitkering of arbeidsbeperking actief zijn. Je kunt meer over deze campagne terug vinden op www.ikbennietdeuitzondering.nl

Het verzamelen van verhalen ligt op dit moment stil. Zelf heb ik er de energie en het netwerk niet voor hier veel in te investeren. Word jij blij van deze campagne en de potentie van bijstand in een positever daglicht zetten? Wil je hier een actieve brijdrage in leveren? Stuur me dan een berichtje op esther@kallikona.nl.

“Bijstand is zo slecht nog niet. Je krijgt geld en je hoeft niet te werken.” Geloof jij dat? Er is vaak veel aandacht voor de mensen die er misbruik van maken. Dan lijkt het of de meeste mensen zo zijn. Mensen in de bijstand nemen geen verantwoordelijkheid en hebben geen zin om te werken. Bijstand moet vooral niet te aantrekkelijk zijn. Er gaan veel negatieve verhalen over rond.

Naast bijstand zijn er andere vormen waarin mensen buiten het arbeidsveld geraken. Sommigen geven na jarenlange negatieve ervaringen uiteindelijk de moed op. Anderen blijven actief met vrijwilligerswerk, een nieuwe studie of alternatieve vormen van werk of ondernemerschap. Dat zijn meer mensen dan je denkt! Laat je inspireren door naar deze verhalen te luisteren. In dit filmpje vertel ik waarom ik niet de uitzondering ben.