Indicatiestelling AWBZ

Van januari 2009 tot en met oktober 2010 heb ik als indicatiesteller gewerkt bij het CIZ. Ik werkte voor het team Zintuiglijke Handicap. Erg leuk, omdat beleidsregels voor deze doelgroep vaak net anders uitpakten en we dat als team steeds moesten uitzoeken. We hadden ook een consult functie; andere teams konden ons benaderen voor advies, wanneer zij een aanvraag hadden van iemand met een zintuiglijke handicap. Het samenkomen van beleid en praktijk vond ik erg leuk aan dit werk. Ik houd van regels en het toetsen hiervan.

Werkzaamheden:

  • Op basis van dossieronderzoek zorgvraag van cliënten in kaart brengen aan de hand van de ICF en toetsen aan AWBZ-beleidsregels
  • Administratief verwerken van indicatiebesluiten
  • Relatiebeheer met zorgaanbieders
  • Indicatiestellers regiokantoren adviseren m.b.t. doelgroep zintuiglijk gehandicapten
  • Meedenken over consequenties beleidskeuzes CIZ voor deze doelgroep

Ik heb mezelf de methodiek van het indiceren eigen gemaakt, ik ben bekend met zorgbehoeften en verschillende zorgfuncties. Ik ben analytisch sterk en goed in staat om een zorgvraag in te kaart te brengen en te toetsen aan beleidsregels. Ik ben momenteel niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, maar ik ben autodidact en heb een groot leervermogen om mezelf snel nieuwe kennis eigen te maken. Ik heb in het verleden ook een cursus gehad over indiceren vanuit de WMO en ben bekend met de basisprincipes van deze wetgeving. Ik heb er alle vertrouwen in als ik een nieuwe werkkans op dit gebied krijg, dat ik mezelf er snel in thuis zal maken.