Mijn kwaliteiten

Voor wie van een wiskundige puzzel houdt, ik heb mijn kwaliteiten verwerkt in twee formules. Ik zal ze daaronder verder toelichten.

Project formule       Communicatie formule

Project:

Een project start met een denkproces. Het initiatief nemen om het project in gang te zetten. De situatie (het probleem) analyseren en het ontwikkelen van de oplossing/de gekozen aanpak. Daarna ga je over tot actie – het doen, de combinatie van het organiseren en coördineren van die activiteiten om je project te realiseren. Deze vermenigvuldigt met de drive waarmee de activiteiten uitgevoerd worden om het resultaat te bereiken. Zo leidt het project tot de gewenste verbetering, resultaat en kwaliteit.

Ik heb de afgelopen jaren vaak initiatief genomen om acties uit te zetten of projecten te starten. Ik ben er sterk in om een situatie te analyseren en structuur en ordening aan te brengen. Ik zoek de benodigde informatie ter onderbouwing van het plan en breng methodiek aan om een goed en haalbaar plan te ontwikkelen. Mijn drive om het resultaat te bereiken is groot, waarbij ik goed de loop van het project in de gaten houd.

Communicatie:

De combinatie van de vorm en de inhoud van je boodschap bepalen uiteindelijk de mate waarin je je doel ermee bereikt. De vorm bestaat uit tekst en beeld, vermenigvuldig deze creativiteit. De inhoud is natuurlijk de daadwerkelijke informatie, maar ook de beleving van de lezer. Hoe komt de informatie bij de lezer binnen?

Ik houd van schrijven en beeldbewerking. Ook al ben ik geen grafisch vormgever, in de basis kom ik nog best ver met Photoshop en ga ik vooral uit van beleving bij wat ik creëer. Ik krijg er positieve reacties op. Naast Photoshop heb ik ook eenvoudige filmbewerking gedaan met Windows Movie Maker. Ik kan me goed verplaatsen in een ander en daar mijn tekst op aanpassen, en vanuit mijn analytische kracht teksten ordenen en beargumenteren. Mensen in mijn omgeving laten ook graag een tekst door me nalezen.