De coronawereld is net een tenniswedstrijd. Twee spelers die elkaar ballen van argumenten en oordelen overspelen. Het-is-wel-of-niet-zomaar-een-griepje ballen. Grote-druppels-of-aerosolen ballen. Wat-zijn-de-juiste-maatregelen ballen. Mondkapjes-werken-wel-of-niet ballen. Zo nog verscheidene ballen.

Iedere speler heeft zijn eigen vak in het publiek met enthousiaste fans, die er ook van alles van vinden. Aan de zijlijn van iedere speler staat een rijtje journalisten die verslag doen van het spel in diverse media, op ieder hun eigen manier. De overheid zit in de scheidsrechter-stoel. Zij bepalen het verloop van de wedstrijd, wat de regels voor zowel de spelers als iedereen die op het Corona-court aanwezig is.

 Daarnaast staat de enige onpartijdige scheidsrechter: Covid-19. Voor het virus zelf geen belangen. Het virus discrimineert niet. Covid-19 maakt het allemaal niet uit wat wij ervan vinden. Deze is wat het is en doet wat het doet.

De wedstrijd wordt onderwijl vol verve gespeeld en er komen ook nieuwe ballen in het spel. Ballen van verantwoordelijkheid voor wie de maatregelen niet naleeft. Ballen voor demonstraties, rechtzaken en vermeende onderdrukking. Ballen van steeds verder gaande oordelen over mensen die duidelijk van zich laten horen op het Corona-court. Daarmee ook steeds meer ballen van psychologische grondslag die het spel tussen beide spelers moeten beslechten.

Het spel wordt radicaler, waarbij de tegenspeler feller verweerd wordt. Ook het publiek blijft ingedeeld voor de ene of andere speler. Cijfers worden van weerszijden geïnterpreteerd op de manier die het eigen standpunt ondersteunt.

Zo zit ik ook van een afstand deze wedstrijd te bekijken. Ik ben niet voor of tegen een van beide spelers. Ik denk dat ze beiden goede ballen slaan en dat ze beiden ook uit de bocht gaan met onzin-ballen.

Er is een derde meer onzichtbaar vak op het Corona-court. Mensen die niet radicaal voor de een of andere speler zijn. Mensen die vragen stellen over de ballen van beide spelers. Tegelijk worden ze daardoor vaak weggezet in het vak van een van beide spelers, naar gelang tegen wiens bal hun vraag gericht is.

Wetenschap en waarheidsvinding staan los van menselijke belangen. Ik ben dankbaar voor alle mensen uit dat derde vak die zich laten horen en ons helpen verder te blijven kijken dan onze neus lang is. En vergeet die ene onpartijdige scheidsrechter niet: Covid-19. Die vindt niets, is gewoon wat het is, doet wat het doet.