Beste meneer Dijkhoff,

U gaat prat op uw normen en waarden en dat ‘goed volk altijd welkom is’. Dat u hen wilt ondersteunen maar niet ‘het slechte volk’, de mensen die niet willen werken. U draait echter de norm om en maakt van de slechte kant de standaard. In plaats van gekort te worden wanneer je onwillig bent, maakt u van de onwilligen de norm. Iedereen start met dat wat de onwilligen verdienen en als je kan bewijzen dat je ‘goed volk’ bent word je beloond met een aanvulling tot het huidige niveau. Heeft u zelf door wat u daarmee zegt? Je wordt beloond door niet gekort te worden.

We moeten volgens u beseffen dat we de uitkering van iemand anders krijgen en moeten daar iets voor terug willen doen. Wilt u voor mij één ding doen en het woord ‘recht’ verwijderen in de teksten over ‘recht op bijstand’? Als u uw zin krijgt, is het steeds minder als recht te beschouwen, maar een vangnet dat je verdienen kan, wanneer je onverhoopt je werk verliest en geen andere werkgever je aan wilt nemen. Alle verantwoordelijkheid legt u bij de werkzoekende, als deze maar hard genoeg wilt, dan is er wel werk. Misschien moet u eens met wat meer mensen in de maatschappij gaan praten.

Goed volk zijn voor mij de mensen die ook het goede in andere mensen kunnen zien. Die van het goede de norm maken, die geloven in de kracht van anderen en elkaar stimuleren en ondersteunen. Die niet wantrouwen als norm maken waarbij iedereen zichzelf moet bewijzen en respect verdienen. Die niet denken dat straf de beste motivatie is en het uitblijven van straf tot een beloning maken. Misschien moet u eens een college volgen over gedragsprincipes, want u haalt ze een beetje door elkaar.

Beste meneer Dijkhoff, als we toch goede normen en waarden willen stimuleren, kunnen we dan alstublieft het goede volk als standaard aanhouden?

Met vriendelijke groet,

Esther Moelands