Project & subsidie

In een project ben ik de drijvende kracht door mijn enthousiasme voor het projectdoel en let ik goed op de voortgang van het team. Door te observeren, luisteren en vragen te stellen weet ik mensen te inspireren en steeds de kern naar voren te halen. Ik volg ontwikkelingen en signaleer kansen voor verbetering, voor het project of voor de organisatie waar ik voor werk. Collega’s waarderen vaak zeer de structuur die ik in het proces aanbreng en blijf volgen, en dat ik hen scherp houd in de gesprekken. Op deze pagina kunt u testimonials lezen van enkele mensen waar ik mee gewerkt heb.

Werkzaamheden

– Projecten ontwikkelen en uitvoeren
– Subsidies en fondsen aanvragen en verantwoorden
– Samenwerkingsrelaties met organisaties tot stand brengen
– Informatie verzamelen en ontwikkelingen volgen
– Directeur en bestuur ondersteunen en adviseren

De afgelopen jaren ben ik zowel betaald als vrijwillig bij verschillende projecten betrokken geweest. Op deze pagina vind u een overzicht van deze projecten en mijn rol hier binnen.