Werkervaring Project & subsidie

Hieronder een aantal projecten waar ik mij de afgelopen jaren voor ingezet heb.

VetCool Speciaal: gezondheidsprogramma kinderen overgewicht en beperking
Ik heb het programma zelf ontwikkeld naar aanleiding van literatuur. Subsidie aangevraagd en verkregen via ZonMW en het programma als projectleider uitgevoerd. Klik hier om meer te lezen van mijn werk binnen te project.

Huisvesting voor statushouders
Vanuit een werkstage voor Nieuw Nut (gericht op gebouwtransformatie) ontstond idee om een plan te maken voor huisvesting van statushouders. DroomBreda roept op om jouw droom voor leegstaande gebouwen in Breda te delen. Het oude belastingkantoor in Breda is aangekocht om dienst te doen als AZC, hetgeen door teruglopende instroom van asielzoekers later niet meer nodig bleek. Geluiden gaan op om dan statushouders in dit gebouw te laten wonen. Hier heb ik een plan voor geschreven, hoe dit eruit kan zien en op welke manier het gerealiseerd kan worden. Ik heb dit plan ingediend bij DroomBreda en voorgelegd aan alle fracties in Breda en alle wethouders. Een aantal gesprekken ligt in de planning om te kijken hoe we dit gerealiseerd kunnen krijgen. Klik hier om mijn plan hiervoor te lezen.

Werkgroep Vluchtelingen
Vanuit werkstage was ik betrokken bij de werkgroep Vluchtelingen. Ik notuleer de vergaderingen en denk mee over alle ontwikkelingen rondom statushouders. Ik werk samen met de wijknetwerker van Surplus aan de ontwikkeling van een buddyproject om vrijwilligers te koppelen aan statushouders, die hen helpen om hun nieuwe omgeving te leren kennen. Ik draag bij aan de organisatie van verschillende themabijeenkomsten voor vluchtelingen, professionals en wijkbewoners die bijdragen aan de participatie van de vluchteling.

DanceOff Prinses Beatrix Spierfonds (vrijwillig)
Vanuit mijn passie voor dans en betrokkenheid bij mensen met een beperking, heb ik mij in 2015 ingezet voor de actie DanceOff van het Prinses Beatrix Spierfonds. Iedereen werd uitgedaagd om middels dans iets te doen om geld in te zamelen voor onderzoek. Ik heb samen met mijn docente een dansfeest georganiseerd en t-shirts ontwikkeld en verkocht om extra geld binnen te halen. We hebben alles tezamen €1007 binnen gehaald! Klik hier om meer te lezen over deze actie.

Nieuwe sportgroepen opgezet binnen St. BAS: yoga en bewegen voor ouderen. Bijgedragen aan het regelen van de locatie, docent, werving deelnemers en alle benodigde papieren binnen de Stichting. Bij de yogagroep ben ik zelf de teamleider binnen de groep, ondersteun ik de deelnemers tijdens de les en bij de taxi-opvang.

Ontwikkelen en geven Workshop Omgaan met mensen met een beperking
Naar aanleiding van mijn subsidieaanvraag voor maatschappelijke stages kreeg Stichting BAS ruimte om hen extra ondersteuning te bieden. Ik heb een workshop ontwikkeld, waarin we hen voor aanvang van hun stage informatie gaven over verschillende vormen van beperking en hoe je daarmee om kan gaan. Naast informatie boden we verschillende rollenspellen en lieten we ze zelf ervaren hoe het is in een rolstoel te zitten of je blind door een ruimte te verplaatsen. Deze workshop wordt nog steeds gegeven.

Symposium en jubileum
In mijn tijd bij Stichting BAS heb ik twee jubilea meegemaakt en georganiseerd. De eerste keer hebben we een bijeenkomst gehouden, waar de sportgroepen zichzelf konden presenteren en we samen met deelnemers en vrijwilligers het bestaan van de stichting gevierd hebben. Het tweede jubileum richtte zich met een symposium meer op de professionals. Er waren verschillende presentaties en een debat tussen een aantal professionals. Beide projecten heb ik mede ontwikkeld, georganiseerd en de communicatie verzorgd.