Naast de ontdekte tumorplanten is er nog een andere uitdaging waar de Koningin de mensen in haar land voor aan moet sturen. Nabij hoofdstad Brains zijn twee grote installaties, E.Y.E. Oost en E.Y.E. West. Dit zijn ingenieuze grote bouwwerken met de technologische netwerken om buiten mijn landgrenzen te kunnen waarnemen. Zo weet het bestuur van mijn land wat er in de rest van de wereld gebeurt, wat andere landen ondernemen en kunnen ze daarop reageren.

Sinds een jaartje is er een probleem ontstaan in E.Y.E. West. Er is een vertroebeling opgetreden in de ramen van het bouwwerk. Deze ramen vangen de beelden op en worden binnen de installatie verder verwerkt. Door deze vertroebeling ontstaat er een vertekening van het beeld en zijn er schaduwen gekomen. Verschillende dingen worden nu drie keer waargenomen, het origineel plus twee schaduwbeelden. In de loop der tijd is de vertroebeling toegenomen en zijn de schaduwbeelden meer problemen gaan geven.

Beide installaties werken samen en vangen ieder een iets ander beeld van de wereld op. De informatie van deze beelden wordt samengevoegd en weergegeven op een vierdimensionaal projectiescherm binnen het Departement Visuele Zaken. Zij vertalen de informatie en communiceren met de andere departementen die mijn land aansturen. Er was reeds een glitch in de samenwerking tussen beide installaties. Visuele Zaken had een work-around ontwikkeld om te zorgen dat het geprojecteerde beeld werkzaam zou zijn. Nu met de langzaam toenemende vertroebeling en de schaduwbeelden bij installatie West, zijn ze er dagelijks druk mee bezig om die work-around aan te passen en het beeld acceptabel te houden. Er is een specialist ingeschakeld, deze arriveert over 2 maanden. Deze gaat de vertroebeling in E.Y.E. West onderzoeken en kijken of de ramen vervangen kunnen worden. Laten we het hopen!