De Vrije Uitloop is de oudste coöperatie in Nederland voor ondernemers die vanuit de bijstand in hun eigen tempo en binnen een groep hun eigen bedrijf willen gaan starten. De coöperatie geeft haar leden de kans hun passie en talenten te ontwikkelen en daarmee een deel van hun uitkering terug te verdienen. Wanneer hun bedrijf groot genoeg gegroeid is, kunnen ze uitstromen en voor zichzelf beginnen.

De mensen binnen de Vrije Uitloop hebben vaak meerdere passies en meerdere talenten. Om hun onderneming groter te maken ‘scharrelen’ ze met verschillende activiteiten hun inkomen bij elkaar. De leden onderling inspireren elkaar. Het is een mooie manier van coöperatief ondernemen om gezamenlijk en in je eigen tempo je onderneming op te zetten. Het geeft een goed gevoel een deel van je uitkering zelf te verdienen en je eigen bedrijf te kunnen ontwikkelen.

De initiatiefnemers van de Vrije Uitloop maken zich er landelijk hard voor dat in meerdere gemeenten vergelijkbare coöperaties opgezet worden om mensen in de bijstand nieuwe kansen te bieden zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren.