Project, beleid en communicatie

Van 2011 tot en met 2015 heb ik me bij Stichting Bredase Aangepaste Sporten (Stichting BAS) kunnen ontwikkelen tot een veelzijdige medewerker op het gebied van projectmanagement, beleid en communicatie.

Stichting BAS is een kleine idealistische organisatie op het gebied van gehandicaptensport. Doordat de stichting draait op 3 à 4 medewerkers hebben we geen verschillende afdelingen en expertises in huis. Op veel gebieden ben ik het daardoor zelf gaan uitzoeken en werd mijn takenpakket steeds breder.

In 2015 heb ik mij vooral ingezet als projectleider van het programma VetCool Speciaal, een gezondheidsprogramma voor jongeren met overgewicht en een verstandelijke beperking.

 • Na twee jaar van research, samenwerkingspartners zoeken en uitwerken van het programma kreeg ik met mijn subsidieaanvraag de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht toegekend.
 • Ik heb de onderdelen van het programma ontwikkeld.
 • Ik heb de beweeglessen mede ondersteund en hierin regelmatig met ouders gesproken.
 • Ik heb het programma breed kenbaar gemaakt via kranten, regionale tv en social media. Ik heb vele professionals benaderd en gesproken.
 • Na alle wervingsproblemen werd mijn missie om deze doelgroep onder de aandacht te brengen!
 • Leer hier meer over het project VetCool Speciaal en wat hier voor het werkveld uit te leren valt.

Hieronder een weergave wat ik tussen 2011 en 2014 zoal gedaan heb binnen de Stichting.

 • Op niveau van beleid en proces heb ik belangrijke stukken geschreven zoals handboeken, beleidsplan, werkprocessen en een protocol omgaan met pesten en misbruik.
 • Onderzoeken van geschikte subsidies en fondsen, projectplannen schrijven en subsidiegelden aanvragen. Collega’s en stagiaires hierin ondersteunen.
 • Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe initiatieven en projecten, zoals een workshop voor maatschappelijk stagiaires, een nieuwe yogagroepBeweegFit en een sportdag bij de KMA. De yogagroep ondersteun ik als vrijwillig teamleider.
 • Bijhouden van social media en de website. Leuk om creatief te zijn en hier steeds nieuwe ingangen in te vinden. Via informatie over internetmarketing zoek ik ernaar om mezelf op dit vlak wat bij te scholen.
 • Opzetten van een markeringactie ‘In of uit de bubbel’ om participatie van mensen met een beperking onder de aandacht te brengen.
 • Ontwikkelen folders, posters en ander PR-materiaal.
 • Begeleiden van stagiaires bij hun opdracht.
 • Uitzoeken van informatie op juridisch gebied of qua personeelszaken.
 • Ondersteuning geven tijdens voorlichtingsactiviteiten of sportdagen.

Ieder jaar komen een paar Zwarte Pieten onze sportgroepen bezoeken, erg gezellig. Daarnaast een collage van verschillende voorlichtingsactiviteiten en tot slot van onze eerste sportdag bij de KMA, zeer geslaagde dag!

CYMERA_20150112_182804                     CYMERA_20150112_183740                        10386902_593024067462750_8346656032808882816_o