Uw ontbrekende puzzelstuk

Hallo, ik ben Esther Moelands, integraal beleidsadviseur in sociale organisaties. Uw ontbrekende puzzelstuk om de verschillende werkgebieden van uw organisatie op elkaar af te stemmen. Opdat u zo uw missie sterk kan neerzetten en uitwerken.

Integraal beleidsadviseur

Mijn grootste kracht ligt in het combineren van beleid, praktijk/projecten en communicatie. En het zorgen voor een wederzijds link hiertussen. Klopt je dagelijkse praktijk met je organisatiedoelen? Klopt je communicatieboodschap met je dagelijkse functioneren en met je doelen? Is je boodschap te begrijpen voor je doelgroep? Waar liggen de kansen en vernieuwingen om je organisatie sterker neer te zetten?

Kan ik als integraal beleidsadviseur uw organisatie een meerwaarde bieden? Ik ben een adviseur in hart en nieren. Een initiator die dingen in gang zet en projecten aanjaagt. En een onderzoeker die altijd observeert, onderzoekt en verbanden legt. Al met al heb ik meerdere kleine organisaties geholpen hun beleidsfocus duidelijker te maken. Om dit te vertalen in hun communicatiemiddelen en hun dagelijks handelen binnen de organisatie. Bovendien heb ik meerdere projecten ontwikkeld. Daarvoor heb ik  tevens subsidies aangevraagd en verkregen.

Critical friend en sparringpartner

Meerdere mensen in mijn omgeving hebben aangegeven mij als fijne sparringpartner te zien. Dit omdat ik ze scherp hield in hun eigen werkzaamheden. Ze waardeerden de vragen die ik stel en dat ik het totale proces goed in oog houd. Ik stel vragen, breng structuur aan, maak doelen helder en help door de juiste informatie te vinden. Iemand attendeerde me eens op het begrip critical friend en herkende mij daarin. Een van de meest gebruikte omschrijvingen voor een critical friend is die van Costa & Kallick (1993): “a trusted person who asks provocative questions, provides data to be examined through another lens, and offers critiques of a person’s work as a friend.

Puzzelstukken

Als beleidsadviseur, sparringpartner en onderzoeker maak ik graag de puzzel compleet. Ik maak graag alle plaatjes kloppend. Vandaar dat ik een integrale werkwijze heb. De puzzels kloppen op zichzelf en in het grotere plaatje dat ze samen vormen. Het puzzelstuk werd derhalve mijn signatuur in het beschrijven van mijn toegevoegde waarde voor uw organisatie.  Ik hoor het graag wanneer ik u verder kan helpen!