Wat kan ik voor u betekenen?

De afgelopen jaren heb ik in mijn werk mezelf op meerdere gebieden kunnen ontwikkelen. De kern van mijn kracht ligt in projectwerk en communicatie activiteiten. Onder werkervaring kunt u meer lezen over wat ik gedaan heb.

De afgelopen jaren werkte in een kleine organisatie met een divers takenpakket waar ik allerhande voorliggende situaties oppakte en de benodigde informatie uitzocht. Naast het coördineren en uitvoeren van projecten heb ik ook op het gebied van communicatie en praktisch beleid meegedacht, mijn sensitiviteit hierin ontwikkeld en taken uitgevoerd. Na mijn diverse studies heb ik voldoende de vaardigheden ontwikkeld om mezelf in nieuwe gebieden thuis te maken. Ik ben een adviseur in hart en nieren, een initiator die dingen in gang zet en projecten aanjaagt en een onderzoeker die altijd observeert, onderzoekt en verbanden legt. Een vroegere manager zei dat hij het bijzonder vond zoals ik oog voor de belangen van verschillende mensen heb en deze bij elkaar breng.

Door in de uitvoering te ondersteunen, of door te luisteren, mee te praten en me in te lezen, observeer en ontdek ik hoe de organisatie werkt en waar kansen liggen. Ik ben sterk in het zoeken van informatie en vragen stellen, en in het ordenen en structureren om zo bijvoorbeeld doelen en resultaten inzichtelijk te maken. Hierin neem ik ook mijn wetenschappelijke achtergrond en ervaring met subsidies (aanvragen en verantwoorden) mee. Ik ondersteun praktisch met bv vragenlijsten, takenoverzicht of een draaiboek. Ik kan overzichtelijk schrijven en gebruik maken van meerdere visuele middelen. Ik ken een grote verantwoordelijkheid en ben zeer klantgericht. Klik op mijn kwaliteiten voor een verdere uitwerking.

Welkomstpagina1

Mijn analytische kracht samen met mijn inzicht in zowel praktijk als beleid komt ook goed van pas in het beoordelen van diverse aanvragen voor bepaalde voorzieningen. Mijn ervaring bij het CIZ leerde me dat ik er goed in ben om de hulpvraag te onderzoeken en analyseren en deze te toetsen aan beleidsregels.

Vanuit de combinatie van administratief werk en regelgeving spreekt het me ook zeer aan om te werken als ambtelijk secretaris OR of ondersteuner voor andere medezeggenschapsraden.